Kullanım Koşulları

1. Videoseyredin ile olan ilişkiniz

 • 1.1 Videoseyredin İnternet Sitesi’ni (“Site”) ve Site içerisinde veya üzerinden veya aracılığıyla size sunulan entegre edilebilir Videoseyredin video oynatıcı (“Videoseyredin Video Oynatıcı”) dahil, herhangi bir Videoseyredin ürününü, kanalını, yazılımını, veri akışını ve hizmetini (topluca “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanımınız siz ve Videoseyredin arasındaki yasal anlaşmanın hükümlerine tabidir. Videoseyredin ile ifade edilen, ticari merkezi 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Birleşik Devletler adresinde bulunan Videoseyredin LLC. şirketidir.
 • 1.2 Videoseyredin ile sizin aranızda olan hukuki anlaşma, (A) bu dokümanda belirtilen koşul ve şartlardan, (B) Videoseyredin’in Gizlilik Politikası’ndan  ve (C) Videoseyredin Topluluk Kuralları’ndan meydana gelir (topluca “Şartlar” olarak anılacaktır).
 • 1.3 Şartlar, Hizmet’i kullanımınıza ilişkin olarak siz ve Videoseyredin arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Zaman ayırarak bunları okumanız önemlidir.
 • 1.4 Şartlar, Hizmet kapsamında İçerik’e katkıda bulunanlar dahil, Hizmet’i kullanan tüm kullanıcılar için geçerlidir. “İçerik”, Hizmet ile ilgili olarak Site içerisinde veya aracılığıyla görüntüleyebileceğiniz, erişimde bulunabileceğiniz veya katkıda bulunabileceğiniz yazı, yazılım, komut dizisi, grafik, fotoğraf, ses, müzik, video, görsel-işitsel kombinasyonlar, interaktif özellikler ve diğer materyalleri ifade eder.

2. Şartlar’ın kabulü

 • 2.1 Hizmet’i kullanabilmeniz için, öncelikle Şartlar’ı kabul etmelisiniz. Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Hizmet’i kullanmamalısınız.
 • 2.2 Şartlar’ı kabul etmek için Hizmet’i kullanmanız yeterlidir. Bu noktadan itibaren Videoseyredin’in, Hizmet’i kullanmanızı Şartlar’ı kabul etmiş olduğunuz şeklinde değerlendireceğini anladığınızı kabul edersiniz.
 • 2.3 Eğer (a) yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapabilecek yaşta değilseniz, veya (b) ikamet ettiğiniz veya Hizmet’i kullandığınız veya Hizmet’e erişim sağladığınız ülkenin kanunları uyarınca Hizmet’i almanız veya kullanmanız hukuken yasaklanmış ise veya hukuki nedenlerle kısıtlanmış bir kişi iseniz, Hizmet’i kullanamazsınız ve Şartlar’ı kabul edemezsiniz.
 • 2.4 Kayıtlarınızda bulunması için yerel Şartlar’ınızın bir çıktısını almalı veya bir kopyasını saklamalısınız.

3. Şartlar’da Değişiklik Yapılması
Videoseyredin, örneğin yasal düzenlemelerde veya Hizmet kapsamında sunulan fonksiyonlarda yapılan değişikliklere yer vermek için, Şartlar’da zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak Şartlar’ı kontrol etmelisiniz. Şartlar’ın değişiklik yapılmış hali (“Değiştirilmiş Şartlar”) bu adresde yayınlanacak veya Hizmet kapsamında (değişiklik yapılmış ek şartlar için) erişilebilir olacaktır. Eğer Değiştirilmiş Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Hizmet’i kullanmayı bırakmalısınız. Değiştirilmiş Şartlar’ın yayınlandığı tarihten sonra Hizmet’i kullanmaya devam etmeniz, Değiştirilmiş Şartlar’ı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

4. Videoseyredin hesapları

 • 4.1 Site’nin bir takım özelliklerine veya Hizmet’in farklı unsurlarına erişebilmeniz için bir Videoseyredin hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabı yaratırken doğru ve tam bilgi vermelisiniz. Videoseyredin hesabınızın şifresini güvende ve gizli tutmanız önemlidir.
 • 4.2 Farkına vardığınız herhangi bir güvenlik ihlalinde veya Videoseyredin hesabınızın izinsiz olarak kullanımında, derhal Videoseyredin’u bilgilendirmelisiniz.
 • 4.3 Videoseyredin hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm aktivitelerden sadece kendinizin (Videoseyredin’a karşı ve diğer kişilere karşı) sorumlu olacağını kabul edersiniz.

5. Kullanımın genel sınırları

 • 5.1 Videoseyredin, Hizmet’e erişiminize ve Hizmet’i kullanmanıza aşağıda açıklanan koşullar kapsamında izin vermektedir ve siz de söz konusu koşullardan herhangi birine uymamanızın işbu Şartlar’ı ihlal etmeniz anlamına geleceğini kabul edersiniz: Videoseyredin, paylaşım için gerekli fonksiyonları Hizmet kapsamında mümkün kılmadığı sürece (örneğin Videoseyredin video oynatıcı), önceden Videoseyredin’in yazılı izni alınmaksızın, Site’nin veya Hizmet’in bir parçasını veya parçalarını, herhangi bir İçerik de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir medya üzerinden paylaşmamayı kabul edersiniz;
  Site’nin herhangi bir parçası veya Hizmet’in herhangi biri (Videoseyredin Video Oynatıcı ve ilgili teknolojileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üzerinde değişiklik veya uyarlama yapmamayı kabul edersiniz;
  İçerik’e, Site’nin kendi video görüntüleme sayfaları, Videoseyredin Video Oynatıcı veya Videoseyredin’in bunun için özellikle tayin ettiği yöntemler haricinde başka bir yoldan erişim sağlamamayı kabul edersiniz;
  Hizmet’in güvenlik ile ilgili herhangi bir özelliğinin veya (i) İçerikler’in kullanılmasını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya (ii) Hizmet’in kullanılmasına veya Hizmet üzerinden erişilebilen içeriklere kısıtlama getiren diğer özelliklerin çevresinden dolaşmayacağınızı, bu özellikleri devre dışı bırakmayacağınızı ve başka bir şekilde bu özelliklere müdahale etmeyeceğinizi veya bunlara teşebbüs etmeyeceğinizi kabul edersiniz;
  Hizmet’i (Videoseyredin Video Oynatıcı dahil), Videoseyredin’in önceden yazılı izni alınmaksızın aşağıdaki ticari kullanımlar kapsamında kullanmayacağınızı kabul edersiniz:
 • Hizmet’e erişimin satılması
  Hizmet ve İçerik içerisinde veya bunların kapsamında bulunan reklam, sponsorluk veya promosyonların satılması
  Videoseyredin’dan alınmayan diğer materyaller aynı sayfada görüntülenmiyor ve bunlar satış için esaslı unsur teşkil etmiyorsa, Hizmet aracılığıyla sağlanan İçerik’in yer aldığı reklam verilebilir bir blog veya İnternet sitesinin herhangi bir sayfasında yer alan reklam, sponsorluk veya promosyonların satılması
  Yasaklanan ticari kullanımların kapsamına, (i) Videoseyredin’a orijinal video yüklemek, (ii) ticari bir işin veya artistik değeri olan bir girişimin tanıtımını yapmak için Site’de orijinal bir kanal tesis etmek, (iii) 5.1(E)’de belirtilen reklam sınırlamalarına tabi olmak üzere, Videoseyredin videolarını, Videoseyredin Video Oynatıcı veya reklama izin verilen blog veya İnternet siteleri üzerinden göstermek ve (iv) Videoseyredin tarafından yazılı olarak izin verilen hiçbir kullanım girmez;
  Eğer Videoseyredin Video Oynatıcı’yı kendi İnternet sitenizde kullanıyorsanız, Site’ye geri dönmeyi sağlayan linkler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Videoseyredin Video Oynatıcı’nın bir parçasını veya fonksiyonlarını değiştiremez, engelleyemez veya olan fonksiyonlarının üzerine başka bir fonksiyon ekleyemezsiniz;
  Hizmet, Videoseyredin sunucularına bir insanın makul olarak belli bir zaman dilimi içerisinde kamunun kullanımına açık olan standart (diğer bir deyişle modifiye edilmemiş) bir ağ tarayıcısı kullanarak üretebileceğinden daha fazla talep mesajı göndererek erişen herhangi bir otomasyon sistemi (herhangi bir robot, örümcek veya çevrimdışı okuyucu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalıştırmayacağınızı veya kullanmayacağınızı kabul edersiniz;
  Site’yi veya Hizmet’i kullanan hiçbir kullanıcının kişisel verilerini (bunun Videoseyredin hesap isimlerini de kapsadığını kabul edersiniz) toplamamayı veya biriktirmemeyi kabul edersiniz;
  Site’yi veya Hizmet’i (Site’deki yorum ve e-posta özellikleri de dahil olmak üzere) ticaret veya ticari bir kuruluş ile ilişkili olan bir işin tanıtımı için kullanmamayı kabul edersiniz;
  Site’nin herhangi bir kullanıcısının sağladığı İçerik’e ilişkin olarak kullanıcıyı ticari amaçlarla teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz;
  İçerik’e kişisel ve ticari olmayan nedenler ve Hizmet’in normal işlevi ile izin verilen ve amaçlanan sebepler ve Yayın Akışı dışında erişmeyeceğinizi kabul edersiniz. “Yayın Akışı”nda, Videoseyredin’daki materyalin, İnternet aracılığıyla İnternet erişimi olan ve kullanıcı tarafından idare edilen bir araca, kullanıcı tarafından gerçek zamanlı görüntülenebilmesi amacıyla eşzamanlı dijital veri olarak aktarımı amaçlanır; materyalin (geçici veya kalıcı olarak) indirilmesi, kopyalanması, depolanması veya tekrar dağıtılması amaçlanmaz.
  İçerik’i Videoseyredin’in veya İçerik’in ilgili lisans vereninin önceden yazılı rızası alınmadan kopyalayamaz, dağıtamaz, aktaramaz, yayınlayamaz, sergileyemez, satamaz, lisans veremez veya bundan farklı başka amaçlarla İçerik’ten faydalanamazsınız.
  5.2 Hizmet’i kullandığınız tüm süre boyunca, Şartlar’ın diğer tüm hükümlerine ve Videoseyredin Topluluk Kuralları’na uyacağınızı kabul edersiniz.
 • 5.3 Videoseyredin halka açık arama motoru operatörlerinin siteden materyal kopyalayabilmeleri için örümcek (spider) kullanmalarına, sadece materyallerin halka açık arama yapılabilir indekslerini yaratmaları için izin vermektedir, söz konusu materyallerin önbellekleri veya arşivleri için izin vermemektedir. Videoseyredin bu istisnayı genel olarak veya belirli bir olaya özgü olarak kaldırma hakkını saklı tutar.
 • 5.4 Videoseyredin kullanıcılarına mümkün olan en iyi tecrübeyi sunabilmek için sürekli olarak yenilikler yapmaktadır. Videoseyredin’in sunduğu Hizmet’in şeklinin ve mahiyetinin zaman zaman size önceden bir bildirim olmaksızın değişebileceğini anladığınızı kabul edersiniz.
 • 5.5 Sürekli olarak devam eden bu yeniliklerin bir parçası olarak, Videoseyredin’in kendi takdirinde olmak üzere Hizmet’i (veya Hizmet kapsamındaki herhangi bir özelliği) tamamen, size veya genel olarak diğer kullanıcılara sunmayı durdurabileceğini (sürekli veya geçici olarak) anladığınızı kabul edersiniz.
 • 5.6 İşbu Şartlar altındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden ve bu ihlalin sonuçlarından (Videoseyredin’in uğrayabileceği herhangi bir zarar veya kayıp da dahil olmak üzere) sadece kendinizin sorumlu olduğunu (ve Videoseyredin’in size veya herhangi üçüncü bir kişiye karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını) kabul edersiniz.

6. Telif hakları politikası

 • 6.1 Videoseyredin üçüncü bir kişinin telif hakkını ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir İçerik hakkında açık bir politika yürütmektedir.
 • 6.2 Videoseyredin’in telif hakları politikası kapsamında, Videoseyredin art arda ihlalde bulunduğu tespit edilen kullanıcıların Hizmet’e erişimini kesecektir. Bununla ifade edilen, ihlalde bulunduğu için iki defadan fazla uyarılan kullanıcıdır.

7. İçerik

 • 7.1 Bir Videoseyredin hesabı sahibi olarak İçerik yükleyebilirsiniz. Videoseyredin’in, İçerik’in gizliliği hakkında, İçerik yayınlansın veya yayınlanmasın herhangi bir garanti vermediğini anladığınızı kabul edersiniz.
 • 7.2 Size ait olan İçerik üzerindeki tüm haklarınızı muhafaza edersiniz, ancak Videoseyredin’a ve Hizmet’in diğer kullanıcılarına kısıtlı lisans hakları vermeniz gerekir. Bu konu Şartlar’ın 8. başlığı altındadır (Lisans haklarınız).
 • 7.3 Size ait İçerik’ten ve bunun yüklenmesinden veya yayınlanmasından sadece kendinizin sorumlu olduğunu anladığınızı kabul edersiniz. Videoseyredin hiçbir İçerik’i veya İçerik kapsamındaki fikri, tavsiyeyi, öneriyi tasdik etmemektedir ve İçerik’e ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddetmektedir.
 • 7.4 Videoseyredin’in İçerik’i, Hizmet’in sunulması amacıyla veya Şartlar’da ve Hizmet’te öngörülen biçimde kullanabilmesi için gerekli olan tüm lisanslara, haklara, izin ve rızalara sahip olduğunuzu (ve Hizmet’i kullanımınız süresince sahip olacağınızı) beyan ve taahhüt edersiniz.
 • 7.5 Site üzerindeki sevk ve idarenizin (ve size ait İçerik’in tüm içeriğinin) http://www.videoseyred.in.tr/t/community_guidelines adresinde bulunan ve zaman zaman güncellenen Videoseyredin Topluluk Kuralları’na uygun olacağını kabul edersiniz.
 • 7.6 İkamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına göre elinizde bulunması hukuka aykırı olan materyal içeren veya Videoseyredin’in Hizmet’in sağlanması ile bağlantılı olarak bulundurması veya kullanması hukuka aykırı olan materyalleri içeren İçerik yüklemeyeceğinizi veya yayınlamayacağınızı kabul edersiniz.
 • 7.7 Hizmet’e sunacağınız İçerik’in, üçüncü kişilere ait telif haklarına veya fikri haklara (gizlilik veya umuma arz hakkı da dahil) konu materyal içermediğini veya hak sahibi kişi tarafından verilmiş resmi bir lisans veya izin olduğunu veya başka bir şekilde söz konusu İçerik’i yayınlamaya ve Videoseyredin’a 8.1. maddede belirtilen lisansı vermeye hukuken yetkili olduğunuzu kabul edersiniz.
 • 7.8 Bu Şartlar’ın ihlal edilme potansiyeli olduğunun farkına varan Videoseyredin, İçerik’in bu Şartlar’da belirtilen içerik gereklerine uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir yükümlülük altında değildir) ve önceden bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Şartlar’a aykırı İçerik’i kaldırabilir ve/veya kullanıcının bu Şartlar’ı ihlal eden İçerik’i yükleme erişimini her zaman sona erdirebilir.
 • 7.9 Hizmet’in kullanımı esnasında tam olarak gerçeğe dayanmayan, saldırgan, hoş olmayan veya başka şekilde itiraz edilebilir İçerik’e maruz kalabileceğinizi tam anlamıyla anladığınızı kabul edersiniz. Böyle bir İçerik’e ilişkin olarak Videoseyredin’a karşı sahip olabileceğiniz hukuki veya eşdeğer haklardan veya hukuki yollara başvurmaktan feragat edeceğinizi kabul eder ve bu noktada bunlardan feragat edersiniz.

8. Lisans tanıdığınız haklarınız

 • 8.1 Videoseyredin’a bir İçerik yüklediğinizde veya Videoseyredin’da bir İçerik yayınladığınızda şu hakları tanırsınız:
 • Videoseyredin’a, İçerik’i Hizmet’in sağlanmasıyla ilişkili olarak ve ayrıca Hizmet’in sağlanması ve Videoseyredin’in ticari faaliyetiyle bağlantılı olarak, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir medya formatında, Hizmet’in tümünün veya bir bölümünün (ve bundan türemiş eserlerin) promosyonu ve yeniden dağıtımı amacı dahil, kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türemiş eserlerini hazırlamak, sergilemek, icra etmek üzere dünya çapında, basit, telifsiz, devredilebilir bir lisans hakkı (alt lisans hakkıyla birlikte) tanırsınız;
  Hizmet’in tüm kullanıcılarına, Hizmet aracılığıyla İçerik’inize erişim ve bu İçerik’i bu Şartlar altında ve Hizmet’in fonksiyonelliğinin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türemiş eserlerini hazırlamak, sergilemek, icra etmek üzere dünya çapında basit telifsiz devredilebilir bir lisans hakkı tanırsınız.
  8.2 Yukarıda sizin tarafınızdan tanınan lisans hakları, İçerik’i Site’den kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer. İçerik olarak sunduğunuz metin şeklindeki yorumlarda tanıdığınız yukarıdaki lisans hakları daimidir ve geri alınamaz, ancak diğer taraftan yukarıda 7.2 paragrafında gösterilen mülkiyet haklarınız halel gelmeksizin muhafaza edilir.
 • 9. Site’deki Videoseyredin içeriği
  9.1 Hizmet’e sunduğunuz İçerik istisna olmak üzere, Hizmet’teki diğer tüm İçerik ya Videoseyredin’a aittir ya da bunun için Videoseyredin’a lisansla verilmiştir ve Videoseyredin’in veya Videoseyredin’a lisans verenlerin telif haklarına, marka haklarına ve diğer fikri haklarına tabidir. Sizin tarafınızdan yüklenmemiş veya yayınlanmamış İçerik’teki üçüncü kişilere ait tüm ticari markalar veya hizmet markaları, ticari markanın veya hizmet markasının ilgili sahiplerinindir. Söz konusu İçerik, Videoseyredin’in veya varsa Videoseyredin’a lisans verenlerin, uygun olduğu ölçüde önceden yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, sergilenemez, satılamaz, lisansa konu edilemez veya bundan başka bir amaçla faydalanılamaz. Videoseyredin ve Videoseyredin’a lisans verenlerin İçerik’e ya da İçerik’te açıkça tanınmayan tüm hakları saklıdır.

10. Videoseyredin’dan bağlantılar

 • 10.1 Hizmet, Videoseyredin’a ait olmayan veya Videoseyredin’in kontrolünde olmayan diğer İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere ait herhangi bir sitenin içeriği, uygulaması veya gizlilik politikası hakkında Videoseyredin’in herhangi bir sorumluluğu ve bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur.
 • 10.2 Videoseyredin’in kendi haricindeki sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu site veya kaynaklarda bulunan veya buralardan erişilebilen ürünleri, reklamları veya diğer materyalleri tasdik etmediğini kabul edersiniz.
 • 10.3 Bu harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinin sonucunda veya bu gibi İnternet siteleri veya kaynaklardaki veya bunlardan ulaşılabilen reklamların, ürünlerin veya diğer materyallerin, doğru veya eksiksiz olduğuna duyduğunuz güven sonucunda uğrayabileceğiniz herhangi bir zarar veya kaybınızdan Videoseyredin’in sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.
 • 10.4 Videoseyredin sizi, Hizmet’ten çıktığınızda bunun farkında olmanız ve ziyaret ettiğiniz her bir diğer İnternet sitesinin şart ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanız konusunda teşvik eder.
 • 11. Videoseyredin ile ilişkinizi sonlandırma
  11.1 Şartlar, aşağıda gösterilen şekilde sizin tarafınızdan ya da Videoseyredin tarafından feshedilmedikçe uygulanmaya devam edecektir.
 • 11.2 Eğer Videoseyredin ile olan yasal anlaşmanızı feshetmek istiyorsanız, bunu (a) Videoseyredin’a herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak ve (b) Videoseyredin hesabınızı kapatarak yapabilirsiniz. Bildiriminiz yazılı olarak Videoseyredin’in bu Şartlar’ın başlangıcında gösterilen adresine gönderilmelidir.
 • 11.3 Videoseyredin şu hallerde sizinle olan yasal anlaşmasını istediği zaman feshedebilir:

Eğer Şartlar’ın herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz (veya Şartlar’daki hükümlere uyamayacağınızı veya uyma niyetinde olmadığınızı açıkça gösteren bir tavırda hareket ederseniz); veya
Videoseyredin açısından kanunen gerekli ise (örneğin, Hizmet’in size sunulan hükmü kanuna aykırı ise veya kanuna aykırı hale gelirse); veya
11.4 Videoseyredin şu hallerde sizinle olan yasal anlaşmasını feshedebilir:

Videoseyredin, ikamet ettiğiniz veya Hizmet’i kullandığınız ülkedeki kullanıcılara Hizmet’i artık daha fazla sağlamamayı seçmişse veya
Videoseyredin tarafından size sunulan Hizmet Videoseyredin’a göre artık ticari olarak sürdürülebilir değil ise.
11.5 Bu Şartlar sonlandığında, siz ve Videoseyredin tarafından faydalanılmış ve tabi olunmuş olan, süresiz olarak devam eden veya açıkça süresiz olarak devam edeceği belirtilen (veya bu Şartlar yürürlükte iken zamanla meydana gelmiş) hukuki hakların, borçların ve sorumlulukların hiçbiri bu kesilmeden etkilenmeyecek ve madde 14.6’daki hükümler bu haklara, borçlara ve sorumluluklara süresiz olarak uygulanmaya devam edecektir.

12. Taahhütlerin istisnaları

 • 12.1 Bu Şartlar’daki hiçbir şey, tüketici olarak her zaman sahip olduğunuz ve sözleşmeyle değişiklik yapamayacağınız veya feragat edemeyeceğiniz yasal haklarınızı etkilemeyecektir.
 • 12.2 Hizmet “olduğu gibi” sağlanır ve Videoseyredin bunlara ilişkin size herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.
 • 12.3 Videoseyredin özellikle:

Hizmet’i kullanımınızın ihtiyaçlarınızı karşılayacağını,
Hizmet’i kullanımınızın kesintisiz, tam zamanında, güvenli veya hatasız olacağını,
Hizmet’i kullanımınız sonucu elde ettiğiniz herhangi bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini ve
Hizmet’in bir bölümü olarak size sunulan herhangi bir yazılımın işleyişindeki veya işlevselliğindeki herhangi bir arızanın düzeltileceğini, beyan veya taahhüt etmez.

 • 12.4 Şartlar’da açıkça gösterildikleri haller haricinde, Hizmet’e hiçbir koşul, taahhüt veya başka şartlar (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tanıma uygunluk ile ilgili zımni hükümler de dahil) uygulanmaz.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

 • 13.1 Bu Şartlar’daki hiçbir şey Videoseyredin’in uygulanan hukuk tarafından sınırlandırılamayan veya muaf tutulmasına imkan vermeyen zararlara ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmayacak veya Videoseyredin’u bunlardan muaf tutmayacaktır.
 • 13.2 Yukarıdaki paragraf 13.1’deki genel hükme tabi olmak üzere, Videoseyredin size karşı şunlardan sorumlu olmayacaktır:

Tarafınızca uğranılabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar. Bu; (i) herhangi bir kar kaybını (doğrudan veya dolaylı); (ii) herhangi bir itibar veya ticari saygınlık kaybını; (iii) herhangi bir fırsat kaybını veya (iv) uğradığınız herhangi bir veri kaybını kapsar.
Aşağıdakilerin sonucu olarak uğrayabileceğiz herhangi bir zarar veya kayıp:
Herhangi bir reklamın eksiksiz ve doğru olduğuna veya mevcudiyetine duyduğunuz güven, veya Hizmet’te reklamı çıkan bir sponsor veya herhangi bir reklamcı ile aranızdaki herhangi bir ilişki veya işlem;
Videoseyredin’in Hizmet’te yapabileceği herhangi bir değişiklik veya Hizmet’in (veya Hizmet’teki herhangi bir özelliğin) sağlanmasında geçici veya kalıcı herhangi bir durdurma;
Hizmet’i kullanımınız sırasında veya kullanımınız aracılığıyla aktarılan veya korunan herhangi bir İçerik veya iletişim verisinin silinmesi, bozulması veya saklanmasındaki yetersizlik;
Videoseyredin hesabınıza doğru hesap bilgilerini sağlamamanız,
Videoseyredin hesabınızın detaylarını güvenli ve gizli tutamamanız.

 • 13.3 Yukarıdaki paragraf 13.2’de Videoseyredin’in sorumluluğuna ilişkin sınırlandırmalar, Videoseyredin’in herhangi bir zararın oluşabileceği ihtimali hakkında haberdar edilmiş olup olmadığına veya böyle zararların ortaya çıkabileceğini bilmesi gerekip gerekmediğine bakılmaksızın uygulanacaktır.

14. Genel hukuki şartlar

 • 14.1 Şartlar, Videoseyredin ile aranızdaki bütün yasal anlaşmayı oluşturur ve Hizmet’i kullanımınızı düzenler ve Hizmet’e ilişkin olarak Videoseyredin ile aranızdaki önceki tüm anlaşmaların tamamen yerine geçer. Google Inc. veya herhangi bir bağlı şirketinin zaman zaman yürürlükte olabilecek diğer bütün hizmet şartları açıkça Şartlar’ın dışında bırakılmıştır.
 • 14.2 Videoseyredin’in size, Şartlar’daki değişikliklere ilişkin olanlar da dahil, e-posta iletisi, normal posta, veya Hizmet’te yayınlamak suretiyle bildirimlerde bulunabileceğini kabul edersiniz.
 • 14.3 Videoseyredin’in Şartlar’da yer alan (veya Videoseyredin’in uygulanabilir herhangi bir hukuk altında menfaati bulunan) hak veya hukuki yollardan hiçbirini kullanmamasının veya bunlara başvurmamasının, Videoseyredin’in bu haklarından resmi olarak feragat ettiği şeklinde anlaşılmayacağını ve bu hak ve hukuki yolların Videoseyredin için halen mevcut olacağını kabul edersiniz.
 • 14.4 Eğer bu konuda karar verme yetkisi bulunan herhangi bir mahkeme Şartlar’ın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verirse, o zaman o hüküm Şartlar’daki diğer hükümleri etkilemeksizin Şartlar’dan çıkarılacaktır.
 • 14.5 Videoseyredin’in parçası olduğu grup şirketlerinin her bir üyesinin Şartlar’ın üçüncü kişi lehtarı olacağını ve bu şirketlerin, Şartlar’ın kendilerine menfaat sağlayan (veya kendilerinin lehine haklar sağlayan) herhangi bir hükmünü doğrudan icra etmeye yetkili olduğunu, bu hükümlere dayanabileceğini kabul edersiniz. Bundan başka, hiçbir kişi veya şirket bu Şartlar’ın üçüncü kişi lehtarı olmayacaktır.
 • 14.6 Şartlar’a ve Şartlar altında Videoseyredin ile olan ilişkinize İngiliz hukuku uygulanacaktır. Şartlar’dan doğabilecek hukuki herhangi bir konuyu çözmek üzere, taraflar İngiltere mahkemelerini münhasır olarak yetkilendirmiştir. Bununla birlikte, Videoseyredin’in yine de herhangi bir yargı çevresinde önleyici tedbirlere (veya diğer eşdeğer acil hukuki yollara) başvurabileceğini kabul edersiniz.